Doç.Dr.
Serkan YAZİCİ
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 54 54